сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Списък на кинодейци, взели участие в различни неформални групи, 10.03.1989 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 705, л. 36-38)