сряда, 11 април 2012 г.

Разговор на представители на интелигенцията - членове на независими структури и движения, на среща с ръководството на МВР, 02.01.1990 г.

 (АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 946, л. 16-27)