сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Справка относно най-активните изменници на родината, служители и сътрудници на българската секция на радио "Свободна Европа", 10.03.1989 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 705, л. 26-35)