сряда, 11 април 2012 г.

Строго секретно! Справка относно подривната дейност на противника сред интелигенцията през първото тримесечие на 1975 г., 17.06.1975 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 35, л. 6-15)