неделя, 15 април 2012 г.

Донесение до ДНМ-ДС - отделение "Д". Отнася се за произнесени против военни лица присъди и изпълнението им. 16.03.1945г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.152, л.17)