вторник, 2 април 2013 г.

Строго секретно! Информация на ПГУ-ДС за ислямистката фундаменталистка организация "Хизбула", София, 26.11.1986 г.

Съдържа сведение за прекия контрол от страна на аятолах Хомейни върху дейността на Хизбула, както и за организационна структура, политическа платформа и ръководители на организацията.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Р, Ф. ЛД, рег.  16421, т. 2, л.  171-176)