вторник, 2 април 2013 г.

Строго секретно! Справка на ПГУ-ДС за ислямската партия "Хизбула", София, 1985 г.

Информацията съдържа данни за идеологията, политическите цели, ръководството и външната подкрепа за организацията. Предполага се, че ЦРУ се опитва да проникне в редовете на Хизбула.


(АКРДОПБГДСРСБНА - Р, Ф. ЛД, рег.  16421, т. 2, л.  196-198)