вторник, 2 април 2013 г.

Строго секретно! Информация от резидентурата на ПГУ-ДС в Алжир относно освобождаването на отвлечения кувейтски самолет, 25.04.1988 г.

Сведения за условията, при които е било осъществено освобождаването от дейци на Хизбула.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Р, Ф. ЛД, рег.  16160, т. 5, л.  212)