вторник, 2 април 2013 г.

Строго секретно! Справка от ПГУ-ДС относно "Хизбула", София, 08.07.1988 г.

Сведения за създаването на Хизбула през 1984 г. по препоръка на аятолах Хомейни и за основните ръководни дейци на организацията. В Хизбула съществуват две течения относно позицията на групировката към Сирия.


(АКРДОПБГДСРСБНА - Р, Ф. ЛД, рег.  16160, т. 6, л.  19-21)