вторник, 2 април 2013 г.

Строго секретно! Справка на ВГУ-ДС за религиозно-терористичната организация "Хизб Аллах", София, 20.11.1987 г.

Данни за ръководството, военно обучение, финансиране, контакти и политически цели на ислямската организация "Хизбула" в Ливан и оказвано влияние от Иран и Сирия върху нейните терористични акции.(АКРДОПБГДСРСБНА - М, Ф. VI-Л, а.е.  1229, т. 2, л.  26-28)