вторник, 2 април 2013 г.

Строго секретно! Справка на ВГУ-ДС относно взаимодействие между "Хизбула" и френската "Пряко действие", София, 14.01.1988 г.

Сведения от източник на българското разузнаване за преориентиране на европейски терористични организации към ислямски екстремистки организации с данни за взаимодействие между "Хизбула" и френската "Пряко действие"  при осъществяване на атентати в Париж през лятото на 1986 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - М, Ф. VI-Л, а.е.  1229, т. 2, л.  30)