четвъртък, 7 март 2013 г.

Последствия от закъснялото отваряне на архивите на Държавна сигурност