четвъртък, 7 март 2013 г.

Разсекретеното от ДАНС Информационно дело (ИД) "Галерия" (30 бр. документи с премахнато ниво на класификация)

Част от информацията в публикуваните документи, представляваща специфични признаци, позволяващи идентификация      на лица, или данни за структурни звена на ДАНС, е заличена в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
Материал разсекретен от  ДИА-ДАНС