петък, 11 януари 2013 г.

Секретно! Историческа справка на Ф. № 9, Четвърти самостоятелен отдел на ДС (шифър и радиовръзка) за периода 1950-1980 гг.


(АКРДОПБГДСРСБНА – Историческа справка на Ф. № 9, Четвърти отдел на ДС – шифър и радиовръзка за периода 1950-1980)