вторник, 8 януари 2013 г.

Строго-поверително! Решение "Б" № 15 на ПБ на ЦК на БКП от 01.08.1950 г. по доклад на министъра на вътрешните работи за състоянието и работата на следствените органи в дирекция „Държавна сигурност” при МВР

(АКРДОПБГДСРСБНА – А, ф. 1Б, оп. 64, а.е. 88, л. 1-9)