петък, 18 май 2012 г.

Решение № 17 на ПБ на ЦК на БКП от 27.06.1977 г. за: Приемане мерки за ограничаване и обезвреждане дейността на българската "вражеска" емиграция и за подобряване подбора и подготовката на българските граждани, заминаващи в чужбина.


(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 64, а.е. 504)