петък, 18 май 2012 г.

Строго секретно! Справка относно състоянието на контраразузнавателната работа на VІ управление по вражеската емиграция през 1975 г., 17.02.1976 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 40, л. 1-10)