понеделник, 9 април 2012 г.

Решение № 38 и Протокол № 63 на ПБ на ЦК на БКП от 12.06.1945г. за работата на Народната милиция и протокол на заседания на комисията по МВР.


(ДАА-ЦДА, Ф 1Б, оп. 6, а.е. 57)