понеделник, 9 април 2012 г.

Протокол "Б" № 10 на ПБ на ЦК на БКП от 20.11.1962г.: За утвърждаване на „Основни положения за работата, правата и задълженията на МВР” и строго поверителни „Основни положения за работата, правата и задълженията на МВР на НРБ и неговите органи по места”.Архив на КРДОПБГДСРСБНА - А, ф.1Б, оп.64, а.е.302