четвъртък, 17 май 2012 г.

Строго поверителна заповед №116 на помощник министъра на МВР по ДС от 26.04.1950г. за включването в системата на ДС като отдел Х досегашния Специален отдел, обслужващ войската


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 1250, л. 18-19)