неделя, 15 април 2012 г.

Недатирани и неподписани документи, представящи персоналния състав на първи и втори големи състави на Народния съд. края на 1944 –началото на 1945 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф.1, оп.1, а.е.28, л.59-60)