петък, 5 септември 2014 г.

"Истината, или част от нея" - Лагерите в Ловеч