петък, 5 септември 2014 г.

Строго секретно! Учебен филм на ДС "Външно наблюдение в действие"


Строго секретен филм, за обучение на служителите от II отдел на ДС (ВН или външно наблюдение). Според изискванията на закона за досиетата, всички видео материали на бившата Държавна сигурност се намират в архива на КРДОПБГДСРСБНА (комисията по досиетата). 

Филма може да бъде намерен със сигнатура: 

(АКРДОПБГДСРСБНА - М, 4/619-15663).