петък, 5 септември 2014 г.

Георги Димитров, страници от един велик живот (1960), пропаганден филм


Георги Димитров, страници от един велик живот (1960), пропаганден филм 

Пропаганден филм за живота на Георги Димитров. Филма е бил част от програмата за политическа закалка на офицерите от Държавна сигурност и РУ при ГЩ на МНО. Според изискванията на закона за досиетата, всички видео материали на бившата Държавна сигурност се намират в архива на КРДОПБГДСРСБНА (комисията по досиетата). 

Филма може да бъде намерен със сигнатура: (АКРДОПБГДСРСБНА - М, 605-15674).