вторник, 24 септември 2013 г.

Защо границите ни са незащитени? - Секретно! Стенограма от Колегиума на МВР проведен на 10.01.1990 г. (публикуваме стенограмата частично само в частта отнасяща се за свалянето на техническите съоръжения от западната граница)

Публикуваме само отнасящото се до точка 4 от дневния ред на Колегиума на МВР проведен на 10.01.1990 г. Спираме се именно на тази точка, поради зачестилите коментари в СМИ относно  сигурността на Българската държавна граница.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а.е. 967, л. 1-2, 63-67)