вторник, 2 април 2013 г.

Секретно! По-важни сведения за "Хизбула" (превод от арабски), София, 26.09.1985 г.

Информацията съдържа сведения за създателя на Хизбула шейх Фадлалах и целите на организацията.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Р, Ф. ЛД, рег.  16421, т. 2, л. 14-18)