вторник, 2 април 2013 г.

Секретно! Информация от Варшава относно заплаха от "Хизбула" срещу дипломатически мисии на социалистическите страни в Бейрут, 20.05.1985 г.

Съдържа получени данни от оперативен източник за планирани бомбени атентати срещу представителствата на СССР, НРБ и ГДР.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Р, Ф. ЛД, рег.  16160, т. 2, л. 231)