вторник, 2 април 2013 г.

Строго секретно! Информационно съобщение от НРС относно религиозната организация "Хизбула", София, 15.06.1990 г.

Обобщени данни за ръководство, структура, политически цели и дейност на проиранската екстремистка организация на територията на Ливан.

(АКРДОПБГДСРСБНА - М, Ф. VI-Л, рег. 1229, т. 1, л.  92-96)