понеделник, 7 януари 2013 г.

Изложение от началника на „Картотека” до началника на Държавна сигурност от 1946 г. за работата в картотеката в периода 09.09.1944 г. – 25.08.1946 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 430, л. 1-2)