четвъртък, 24 май 2012 г.

Решение "Б" № 12 на ПБ на ЦК на БКП от 08.11.1963 г. за: разобличаване шпионската дейност на Иван-Асен Христов Георгиев, с предложение за даване гласност на делото срещу него.

(ДАА-ЦДА - Ф. 1Б, оп. 64, а.е. 317, л. 1-7)