четвъртък, 24 май 2012 г.

Строго секретно! Информация на ВГУ-ДС относно разузнавателните интереси на турските военни аташета. 11.12.1980 г.