събота, 19 май 2012 г.

Документ подготвен от Ахмед Доган по поръчка на Държавна сигурност, "Средства и форми за противодействие на национализма по българските турци". 24.07.1980 г.Документ от работното дело № 11327 на агент "Сава" (Ахмед Доган). Документа е изготвен от Доган по поръчка на Държавна сигурност. По това време Доган е агент на ПГУ-ДС.

Документите за Ахмед Доган в ДС са изискани от журналиста Христо Христов съгласно закона и са предоставени от комисията по досиетата. В тях са заличени данните на т. нар. трети лица, съгласно изискванията на Закона за разкриване на документите и за установяване на  принадлежност на български граждани към ДС и РУ-ГЩ на БНА.
От сайта www.desebg.com

(АКРДОПБГДСРСБНА – P, ф. 1, а. е. 7566, л. 43-54)